برچسب: گیاهان دارویی

خواص دارویی گل مغربی

گل مغربی با نام عمومی  که در عربی حشیشه الحمار نامیده می شود، گیاهی است دو ساله به ارتفاع حداکثر تا...