برچسب: اخبار پزشکی

قدرت حواس پنهانی انسان

یکی از توانایی‌های حسی کشف‌نشده‌ی انسان پژواک یابی است که می‌تواند به‌کمک انسان‌های نابینا بیاید. اخیرا در پست جدیدی، سوفیا...

چگونه درباره مسائل اخلاقی تصمیم‌‌گیری می‌‌کنیم؟

نتایج مطالعه‌‌ای تأمل‌‌برانگیز نشان می‌‌دهد گاهی تصمیم‌‌گیری‌‌های اخلاقی ما واقعا متاثر از منافع و شرایطی هستند که با آن مواجه...