نویسنده: مدیر

جوک و مطالب خنده دار

جوک جدید سری چهارم

تو دو حالت خوشگلم ۱_وقتی نور خیلی زیاده وچیز خاصی از قیافه ام‌معلوم نیست 😊 ۲_وقتی نور خیلی کمه و...