دسته: مطالب جالب و خواندنی

یک چشم‌اندازِ متعلق به دوره پلیستوسن در شمال اسپانیا؛ به همراه ماموت‌های پشم‌دار، اکوئیدها، کرگدن‌های پشم‌ دار و شیرهای اروپاییِ ساکن غار

نئاندرتال‌ها و ماموت‌های پشم‌دار ویژگی‌ ژنتیکی مشترکی داشتند

در طول دوره پلیستوسن، نئاندرتال‌ها و ماموت‌های پشم‌دار در قسمت‌های زیست محیطی و جغرافیایی مشابهی در اروپا به همزیستی با...