دسته: مطالب جالب و خواندنی

سبقت پسرها از دختران

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: شمار متولدان پسر طی ۹ ماهه امسال نسبت به دختران ۵۶۲ هزار و ۳۹۰ مورد بوده بطوریکه در این مدت به ازای هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۵ پسر...