برچسب: سلامت

ارتباط استرس و دیابت

ارتباط استرس و دیابت

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی‌که از فشارهای کاری یا استرس احساسی رنج می‌برند، نسبت به کسانی‌که سطح استرس...

قدرت حواس پنهانی انسان

یکی از توانایی‌های حسی کشف‌نشده‌ی انسان پژواک یابی است که می‌تواند به‌کمک انسان‌های نابینا بیاید. اخیرا در پست جدیدی، سوفیا...