برچسب: سلامت

چگونه درباره مسائل اخلاقی تصمیم‌‌گیری می‌‌کنیم؟

نتایج مطالعه‌‌ای تأمل‌‌برانگیز نشان می‌‌دهد گاهی تصمیم‌‌گیری‌‌های اخلاقی ما واقعا متاثر از منافع و شرایطی هستند که با آن مواجه...

تقویت بینایی چشمان

  چشم یکی از مهمترین بخش های بدن است که نمی توان به سلامت آن توجه نداشت به همین دلیل...