برچسب: سلامت

پنج پروژه شگفت‌انگیز که آینده مراقبت‌های بهداشتی را تغییر خواهند داد

پچ‌های میکرونیدل، دستگاه‌های تشخیصی دستی، قابلیت بهتر حسگری و زیست‌چاپگر‌های سه‌بعدی، تنها چند نمونه از فناوری‌هایی هستند که در دهه‌ی...