دسته: جوک و لطیفه

مطالب طنز آمیز

غم آخرت باشد!/ طنز

عموی بابا که مرد وسط یک مهمانی خانوادگی داشتیم ناهار می‌‌خوردیم. یک نفر از شهرستان زنگ زد و چند دقیقه بعدش بابا گفت عمو شمس الله مرد. صدای قاشق چنگال‌های دور سفره متوقف شد...

مصاحبه برای استخدام – طنز

مصاحبه برای استخدام مصاحبه کننده : در هواپیمائی ۵۰۰ عدد آجر داریم، ۱ عدد آنها را از هواپیما به بیرون پرتاب میکنیم. الان چند عدد آجر داریم ؟ متقاضی : ۴۹۹ عدد ! مصاحبه...