دسته: جوک و لطیفه

مطالب طنز آمیز

جوک زشت خنده دار و بی تربیتی زناشویی ۱۸ سال صفحه ششم

جوک زشت خنده دار و بی تربیتی زناشویی ۱۸ سال صفحه ششم

 جوک های مگه میشه مگه داریم  به بابام گفتم : بابا خلقت انسان روی چه اساسی پایه گذاری شده گفت:...

بیا تو فقط بخند!

پسته دست دوم رسید ! مال یه پیره زنه پولدار بوده که دندون نداشته فقط نمکشو میک میزده ! **************************...