برچسب: status love

استاتوس های زیبا و جدید

استاتوس های زیبا و جدید

آدما وقتی لازمت دارن… چقدر مهربون میشن ! هه…   نوشته های زیبا کاش هیچوقت نمیدیدمتــــــ   نوشته های زیبا   پوست کلفتی ربطی به آدم بودن نداره فقط مسیر اشکهات عوض میشن به...