برچسب: sms

اس ام اس سکوت

سکوت ميکنـــــــــــــــــــــ م… به احترام تمام حرف هايي که تو دلم مــــــــــــــــــــــــ ــــــرد… جملات و نوشته های زیبا     گاهي سکوت علامت رضايت نيست شايد کسي دارد خفه ميشود پشت سنگيني يک بغض...