برچسب: Fast and Furious

خلاصه‌ای بر مجموعه فیلم‌های Fast & Furious

  فیلم‌های ساخته‌شده، این مجموعه را به هشت فیلم تبدیل کرده‌است. هشتمین فیلم مجموعه Fast and Furious (سریع و خشن) به تازگی پخش شده‌است و ما امیدواریم که ساخت قسمت‌های بعدی، هرگز متوقف نشود....