برچسب: میوه

میوه

  دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی...

هنگام تب چی بخوریم؟

تب یک عکس العمل طبیعی از طرف بدن برای خنثی کردن عفونت‌های باکتریایی یا ویروسی است. دمای بدن ما در...