برچسب: فال روزانه

فال روزانه : فال امروز ۲۷ مهر

فال روزانه ۲۷ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: امروز تقریباً برای شما آسان است که احساسات شخص دیگری را تحقیر کنید، اما اگر خیلی بی‌ملاحظه باشید، احتمالاً خیلی زود با عملی...

فال روزانه : فال امروز ۲۶ مهر

فال روزانه ۲۶ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: تا موقعی که احساسات و علایق شما به علایق اطرفیانتان مرتبط می‌شود، تمرکز کردن برای مطرح کردن خود می‌تواند شما را به مسیری...

فال روزانه : فال امروز ۲۵ مهر

فال روزانه ۲۵ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: شما امروز احساس می‌كنید مسائل جدید و مبهمی ‌در مورد زندگی تان وجود دارد كه هنوز از وجودش خبر ندارید. ولی هرچقدر بیشتر...

فال روزانه : فال امروز ۲۴ مهر

فال روزانه ۲۴ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین:  عطارد به هفتمین خانه تان یعنی خانه دوستان و یاران بازگشته است و حتی اگر تا آخر شب هم هیچ اتفاقی نیفتد، ولی...

فال روزانه : فال امروز ۲۳ مهر

فال روزانه ۲۳ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین:  امروز شما فكر می‌كنید كه فقط باید به فكر خودتان باشید، اما افراد دیگری هم هستند كه نیاز به توجه و محبت شما...

فال روزانه : فال امروز ۲۲ مهر

فال روزانه ۲۲ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: شما امروز از نظر احساسی متهم شده‌اید، اما شاید خوب نباشد به هركسی كه رسیدید افكارتان را با او در میان بگذارید. شاید...

فال روزانه : فال امروز ۲۱ مهر

فال روزانه ۲۱ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: باوجود اینكه امروز وقت خالی زیادی دارید ولی نمی‌توانید خوب استراحت كنید. شما نمی‌توانید به خوبی بین كارهایی كه قول داده اید انجامشان...

فال روزانه : فال امروز ۲۰ مهر

فال روزانه ۲۰ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: شما امروز احساس می‌كنید به شدت به دنبال آروزهای قلبی خود كشیده می‌شوید و در جستجوی زمانی برای تفریح و تجدید قوا هستید،...

فال روزانه : فال امروز ۱۹ مهر

فال روزانه ۱۹ مهر امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: امروز اورانوس به بهرام یعنی سیاره بخت شما شوك الكتریكی داده و درنتیجه احساساتی كه هرلحظه عمیق تر می‌شوند را شدت می‌بخشد. حتی...