برچسب: سبک زندگی

کتک زدن ویژه چه مردانیست؟

خشونتگرها چه شخصیتی دارند و چه کسانی حاضر نمی‌شوند از یک رابطه خشونت بار بیرون بیایند؟ چهار سال است که...

تبعیض بین فرزندان

تبعیض بین فرزندان این که یکی از فرزندانتان مهربان تر از بقیه است و شما او را بیشتر دوست دارید...