برچسب: تولد

تولد پسر امیر حسین رستمی

امیر حسین رستمی با انتشار عکس زیر نوشت: تولد ارشیا، با دوستاى بچگى باباش تو یه کشور خیلى خوشگل.