اینفو مجله علمی اینفو

خرس قطبی های مهیج (۲۷ عکس)

خرس قطبی شناگری بسیار قوی می باشد که در سردترین نقاط زمین زندگی می کند. بدن خرس قطبی پوشیده از...