جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات فلسفی انگلیسی

جملات فلسفی انگلیسی

ویکتور هوگو
من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد
اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد ….
I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone
but I believe you must take a look for the second time
Victor-Marie Hugo


 

جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

ویلیام وایت
از فردا نمی ترسم چراکه دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم
I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love todayWhite
William Allen White


 

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

مهاتما گاندی
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی
Victory is not never to fall, It is to rise after every fall
Mahatma Gandhi


 

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

الوین تافلر
بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند،
آموخته های کهنه رادور بریزند ،ودوباره بیاموزند.
The illiterates of The 21st century are not those who can’t write and read
but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again
Alvin Toffler


 

جملات انگلیسی

انیشتین
یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند
اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند
A clever person solves a problem
But a Wise one prevents facing it
Albert Einstein


 

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

ارد بزرگ
بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که
ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند
The most immodest rulers are those who
attribute their faults and insufficiencies to their people
Great Orod


 

انیشتین
به‌سختی می توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک‌نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد، این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد
You can hardly find someone among Geniuses around the world that doesn’t have a kind of special religious feeling for him/herself
this religion is different from ordinary people’s religion
Albert Einstein


 

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

انیشتین
سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:
ترس،حرص و حماقت.
Three powers rule the world
Horro, Greed and Stupidity
Albert Einstein


 

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

باب مارلی
می توان نژادپرستی و نفرت را با تزریق موسیقی و عشق در زندگی مردم درمان نمود
You can cure racism and hate by injecting music and love into people’s lives
Bob Marley


 

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

توماس جفرسون
اگر کشوری توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد
چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود
If a nation expects to be ignorant and free
it expects what never was and never will be
Thomas Jefferson


 

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

روجر بابسون
عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان نیستند.
It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final
Roger Babson


 

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

اریک هافر
وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلند تر فریاد می زنیم
We lie loudest when we lie to ourselves
Eric Hoffer


 

جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

هایزنبرگ
چیزهایی وجود دارند که آنقدر جدی هستند که فقط می توان در موردشان جوک ساخت!
There are things that are so serious that you can only joke about them
Werner Heisenberg
رنه دکارت


 

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

رنه دکارت

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده
زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند
It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise
René Descartes


 

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

دکتر شریعتی
نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….
My father chose my name,  and my last name was chosen by my ancestors
That’s enough, I myself choose my way
Dr. Ali Shariati

 


 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *