برچسب: Captain Britain

اورلاندو بلوم دوست دارد نقش کاپیتان بریتانیا را بازی کند

  اورلاندو بلوم (Orlando Bloom) دوست دارد نقش کاپیتان بریتانیا را در دنیای سینماتیک مارول بازی کند. دنیای سینمایی مارول برای این مرحله از فعالیت خود، ستاره کم ندارد. بعضی از آن‌ها بخاطر ابر...