برچسب: سالاد

سالاد نخورید!

    آيا هنگام انتخاب غذاي اصلي در رستوران سالاد هم سفارش مي دهيد؟ از اين بعد قبل از سفارش...