برچسب: داستان

داستان آموزنده

هر وقت روز بدی را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق های آن روزتان بر خلاف ميل شماست اين را...