برچسب: جملات زیبای انگلیسی

سخنان بزرگان جهان به انگلیسی

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

The best cosmetic for lips is trut زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه...