برچسب: اس ام اس

دلنوشته غمیگن خرداد ماه

خرداد بیچاره هنوز بهار است، اما نه باران دارد نه شکوفه…. مثل من که هنوز عاشقم اما نه تو را...