دسته: تعبیرخواب

کاج

  کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد...

کابل

  کابل در خواب های ما نشان امنیت است و به هر صورتی که باشد و ببینید بد نیست. اگر...

کرگدن

  گاهی اوقات در خواب هایمان حیواناتی را میبینیم که ممکن است هیچگاه آنها را از نزدیک ندیده باشیم که...

کچل شدن

  محمد بن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی جلوی سرش ریخته و کچل شده است به...

گیلاس

  گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی...

گیسو

  موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد....

گیتار

  اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش...

گوهر

  هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما...

گونی

  اگر در خواب ببینید که گونی می بافید کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام می دهید. اگر در...

گوشواره

  گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست....