لیست اسامی رنگ ها ،جدول نام رنگها

درک و به یاد سپاری نام رنگ ها برای شما خیلی مفید می باشد .  ما در دنیایی زندگی می کنیم که اطرافمان را رنگ های مختلف احاطه کرده است. و هر روزه با این رنگواژه ها در ارتباط هستیم. انتخاب رنگ کاغذ دیواری ، رنگ دکوراسیون خانه و به کلی گفته می شود هر چیزی که در این جهان هست شامل رنگ مخصوص خود می باشد ، رنگ و رنگ و رنگ ، دنیای ما واقعا رنگارنگ است.

باتوجه به استقبال کاربران از این پست جدول زیر هم اضافه شد که شماره رنگ ها در یک ستون قرار داده شده است. ضمنا لیست زیر به تفکیک تونالیته رنگی دسته بندی شده است که یقینا کار را برای شما عزیزان راحتتر خواهد کرد .

 

HexPersian NameEnglishColor Table
قرمزها
#cd5c5c
جگری
IndianRed
#f08080
بژ تیره
LightCoral
#fa8072
حناییِ روشن
Salmon
#e9967a
قهوه‌ایِ حنایی
DarkSalmon
#ffa07a
کرم نارنجی
LightSalmon
#ff0000
قرمز
Red
#dc143c
زرشکی
Crimson
#b22222
شرابی
FireBrick
code-#8b0000
عنابی تند
DarkRed
صورتی‌ها
#ffc0cb
صورتی
Pink
#ffb6c1
صورتی پررنگ
LightPink
#db7093
شرابی روشن
PaleVioletRed
#ff69b4
سرخابی
HotPink
#ff1493
شفقی
DeepPink
#c71585
ارغوانی
MediumVioletRed
نارنجی‌ها
#ffa07a
نارنجی کرم
LightSalmon
#ffa500
نارنجی
Orange
#ff8c00
نارنجی سیر
DarkOrange
#ff7f50
نارنجی پررنگ
Coral
#ff6347
قرمز گوجه‌ای
Tomato
#ff4500
قرمز-نارنجی
OrangeRed
زردها
#ffffe0
شیری
LightYellow
#fffacd
شیرشکری
LemonChiffon
#fafad2
لیمویی روشن
Light GoldenrodYellow
#ffefd5
هلویی روشن
PapayaWhip
#ffe4b5
هلویی
Moccasin
#ffdab9
هلویی پررنگ
PeachPuff
#eee8aa
نخودی
PaleGoldenrod
#f0e68c
خاکی
Khaki
#ffff00
زرد
Yellow
#ffd700
کهربایی باز
Gold
#bdb76b
ماشی
DarkKhaki
سبزها
adff2f#
مغزپسته‌ای
GreenYellow
code-#7fff00
سبز روشن
Chartreuse
code-#7cfc00
مغزپسته‌ای پررنگ
LawnGreen
code-#00ff00
مغزپسته‌ای
Lime
code-#98fb98
سبز کمرنگ
PaleGreen
code-#90ee90
سبز کدر
LightGreen
code-#00fa9a
یشمی سیر
MediumSpringGreen
code-#00ff7f
یشمی کمرنگ
SpringGreen
code-#9acd32
سبز لجنی
YellowGreen
code-#32cd32
سبز چمنی
Grassy
code-#3cb371
خزه‌ای
MediumSeaGreen
code-#2e8b57
خزه‌ای پررنگ
SeaGreen
code-#228b22
شویدی
ForestGreen
code-#008000
سبز
Green
code-#6b8e23
سبز ارتشی
OliveDrab
code-#808000
زیتونی
Olive
code-#556b2f
زیتونی سیر
DarkOliveGreen
code-#006400
سبز آووکادو
DarkGreen
code-#66cdaa
سبز دریایی
MediumAquamarine
code-#8fbc8f
سبز دریایی تیره
DarkSeaGreen
code-#20b2aa
سبز کبریتی روشن
LightSeaGreen
code-#008b8b
سبز کبریتی تیره
DarkCyan
code-#008080
سبز دودی
Teal
آبی‌ها
code-#00ffff
فیروزه‌ای
Aqua
#e0ffff
آبی آسمانی
LightCyan
#afeeee
فیروزه‌ای کدر
PaleTurquoise
code-#00ffff
آبی دریایی
Cyan
code-#7fffd4
یشمی
Aquamarine
code-#40e0d0
سبز دریایی روشن
Turquoise
code-#48d1cc
فیروزه‌ای تیره
MediumTurquoise
code-#00ced1
فیروزه‌ای سیر
DarkTurquoise
#b0e0e6
آبی کبریتی روشن
PowderBlue
#b0c4de
بنفش مایل به آبی
LightSteelBlue
#add8e6
آبی کبریتی
LightBlue
code-#87ceeb
آبی آسمانی سیر
SkyBlue
code-#87cefa
آبی روشن
LightSkyBlue
code-#00bfff
آبی کمرنگ
DeepSkyBlue
code-#6495ed
آبی کدر
CornflowerBlue
code-#4682b4
نیلی متالیک
SteelBlue
code-#5f9ea0
آبی لجنی
CadetBlue
code-#7b68ee
آبی متالیک روشن
MediumSlateBlue
code-#1e90ff
نیلی
DodgerBlue
code-#4169e1
فیروزه‌ای فسفری
RoyalBlue
code-#0000ff
آبی
Blue
code-#0000cd
آبی سیر
MediumBlue
code-#00008b
سرمه‌ای
DarkBlue
code-#000080
لاجوردی
Navy
code-#191970
آبی نفتی
MidnightBlue
بنفش‌ها
#e6e6fa
نیلی کمرنگ
Lavender
#d8bfd8
بادمجانی روشن
Thistle
#dda0dd
بنفش کدر
Plum
#ee82ee
بنفش روشن
Violet
#ff00ff
سرخابی
Fuchsia
#ff00ff
سرخابی روشن
Magenta
#da70d6
ارکیده
Orchid
#ba55d3
ارکیده سیر
MediumOrchid
code-#9370db
آبی بنفش
MediumPurple
code-#6a5acd
آبی فولادی
SlateBlue
code-#8a2be2
آبی-بنفش سیر
BlueViolet
code-#9400d3
بنفش باز
DarkViolet
code-#9932cc
ارکیده بنفش
Amethyst
code-#8b008b
مخملی
DarkMagenta
code-#800080
بنفش
Purple
code-#483d8b
آبی دودی
DarkSlateBlue
code-#4b0082
نیلی سیر
Indigo
قهوه‌ای‌ها
#fff8dc
کاهی
Cornsilk
#ffebcd
کاهگلی
BlanchedAlmond
#ffe4c4
کرم
Bisque
#ffdead
کرم سیر
NavajoWhite
#f5deb3
گندمی
Wheat
#deb887
خاکی
BurlyWood
#d2b48c
برنزه کدر
Tan
#bc8f8f
بادمجانی
RosyBrown
#f4a460
هلویی سیر
SandyBrown
#daa520
خردلی
Goldenrod
#b8860b
ماشی سیر
DarkGoldenrod
#cd853f
بادامی سیر
Peru
#d2691e
عسلی پررنگ
Chocolate
code-#8b4513
کاکائویی
SaddleBrown
#a0522d
قهوه‌ای متوسط
Sienna
#a52a2a
قهوه‌ای
Brown
code-#800000
آلبالویی
Maroon
سفیدها
#ffffff
سفید
White
#fffafa
صورتی محو
Snow
#f0fff0
یشمی محو
Honeydew
#f5fffa
سفید نعنائی
MintCream
#f0ffff
آبی محو
Azure
#f0f8ff
نیلی محو
AliceBlue
#f8f8ff
سفید بنفشه
GhostWhite
#f5f5f5
خاکستری محو
WhiteSmoke
#fff5ee
بژ باز
Seashell
#f5f5dc
هِلی
Beige
#fdf5e6
بژ روشن
OldLace
#fffaf0
پوست پیازی
FloralWhite
#fffff0
استخوانی
Ivory
#faebd7
بژ تیره
AntiqueWhite
#faf0e6
کتانی
Linen
#fff0f5
صورتی مات
LavenderBlush
#ffe4e1
بژ
MistyRose
خاکستری‌ها
#dcdcdc
خاکستری مات
Gainsboro
#d3d3d3
نقره‌ای
LightGrey
#c0c0c0
توسی
Silver
#a9a9a9
خاکستری سیر
DarkGray
code-#808080
خاکستری
Gray
code-#696969
دودی
DimGray
code-#778899
سربی
LightSlateGray
code-#708090
سربی تیره
SlateGray
code-#2f4f4f
لجنی تیره
DarkSlateGray
code-#000000
سیاه
Black

گرداوری : وحید مجیدی


 


انواع رنگ‌ بکارگرفته شده در دنیای وب

۰۰۰۳۰۰۶۰۰۹۰۰C00F00۰۰۳۳۰۳۶۰۳۹۰۳C03F03
۰۰۶۳۰۶۶۰۶۹۰۶C06F06۰۰۹۳۰۹۶۰۹۹۰۹C09F09
۰۰C۳۰C۶۰C۹۰CC0CF0C۰۰F۳۰F۶۰F۹۰FC0FF0F
۰۳۰۳۳۰۶۳۰۹۳۰C30F30۰۳۳۳۳۳۶۳۳۹۳۳C33F33
۰۳۶۳۳۶۶۳۶۹۳۶C36F36۰۳۹۳۳۹۶۳۹۹۳۹C39F39
۰۳C۳۳C۶۳C۹۳CC3CF3C۰۳F۳۳F۶۳F۹۳FC3FF3F
۰۶۰۳۶۰۶۶۰۹۶۰C60F60۰۶۳۳۶۳۶۶۳۹۶۳C63F63
۰۶۶۳۶۶۶۶۶۹۶۶C66F66۰۶۹۳۶۹۶۶۹۹۶۹C69F69
۰۶C۳۶C۶۶C۹۶CC6CF6C۰۶F۳۶F۶۶F۹۶FC6FF6F
۰۹۰۳۹۰۶۹۰۹۹۰C90F90۰۹۳۳۹۳۶۹۳۹۹۳C93F93
۰۹۶۳۹۶۶۹۶۹۹۶C96F96۰۹۹۳۹۹۶۹۹۹۹۹C99F99
۰۹C۳۹C۶۹C۹۹CC9CF9C۰۹F۳۹F۶۹F۹۹FC9FF9F
۰C0۳C0۶C0۹C0CC0FC0۰C3۳C3۶C3۹C3CC3FC3
۰C6۳C6۶C6۹C6CC6FC6۰C9۳C9۶C9۹C9CC9FC9
۰CC۳CC۶CC۹CCCCCFCC۰CF۳CF۶CF۹CFCCFFCF
۰F0۳F0۶F0۹F0CF0FF0۰F3۳F3۶F3۹F3CF3FF3
۰F6۳F6۶F6۹F6CF6FF6۰F9۳F9۶F9۹F9CF9FF9
۰FC۳FC۶FC۹FCCFCFFC۰FF۳FF۶FF۹FFCFFFFF

 


لیست اسامی رنگ ها جدول نام رنگها با ترجمه انگلیسی

نام فارسینام انگلیسی جدول رنگها
Persian NameEnglish Color Table
نام رنگ ها : قرمزها
جگری   Indian Red   
بژ تیرهLight Coral   
حناییِ روشنSalmon  
قهوه‌ایِ حناییDark Salmon  
کرم نارنجیLight Salmon  
قرمزRed  
زرشکیCrimson  
شرابیFire Brick  
عنابی تندDark Red  
نام رنگ ها : صورتی‌ها
صورتیPink  
صورتی پررنگLight Pink  
شرابی روشنPale Violet Red  
سرخابیHot Pink  
شفقیDeep Pink  
ارغوانیMedium Violet Red  
اسامی رنگ ها : نارنجی‌ها
نارنجی کرمLight Salmon  
نارنجیOrange  
نارنجی سیرDark Orange  
نارنجی پررنگCoral  
قرمز گوجه‌ایTomato  
قرمز-نارنجیOrange Red  
اسامی رنگ ها : زردها
شیریLight Yellow  
شیرشکریLemon Chiffon  
لیمویی روشنLight Goldenrod Yellow  
هلویی روشنPapaya Whip  
هلوییMoccasin  
هلویی پررنگPeach Puff  
نخودیPale Goldenrod  
خاکیKhaki  
زردYellow  
کهربایی بازGold  
ماشیDark Khaki  
اسامی رنگ ها : سبزها
مغزپسته‌ایGreen Yellow  
سبز روشنChartreuse  
مغزپسته‌ای پررنگLawn Green  
مغزپسته‌ایLime  
سبز کمرنگPale Green  
سبز کدرLight Green  
یشمی سیرMedium Spring Green  
یشمی کمرنگSpring Green  
سبز لجنیYellow Green  
سبز چمنیGrassy  
خزه‌ایMedium Sea Green  
خزه‌ای پررنگSea Green  
شویدیForest Green  
سبزGreen  
سبز ارتشیOlive Drab  
زیتونیOlive  
زیتونی سیرDark Olive Green  
سبز آووکادوDark Green  
سبز دریاییMedium Aquamarine  
سبز دریایی تیرهDark Sea Green  
سبز کبریتی روشنLight Sea Green  
سبز کبریتی تیرهDark Cyan  
سبز دودیTeal  
نام رنگ ها : آبی‌ها
فیروزه‌ایAqua  
آبی آسمانیLight Cyan  
فیروزه‌ای کدرPale Turquoise  
آبی دریاییCyan  
یشمیAquamarine  
سبز دریایی روشنTurquoise  
فیروزه‌ای تیرهMedium Turquoise  
فیروزه‌ای سیرDark Turquoise  
آبی کبریتی روشنPowder Blue  
بنفش مایل به آبیLight Steel Blue  
آبی کبریتیLight Blue  
آبی آسمانی سیرSky Blue  
آبی روشنLight Sky Blue  
آبی کمرنگDeep Sky Blue  
آبی کدرCorn flower Blue  
نیلی متالیکSteel Blue  
آبی لجنیCadet Blue  
آبی متالیک روشنMedium Slate Blue  
نیلیDodger Blue  
فیروزه‌ای فسفریRoyal Blue  
آبیBlue  
آبی سیرMedium Blue  
سرمه‌ایDark Blue  
لاجوردیNavy  
آبی نفتیMidnight Blue  
نام رنگ ها : بنفش‌ها
نیلی کمرنگLavender  
بادمجانی روشنThistle  
بنفش کدرPlum  
بنفش روشنViolet  
سرخابیFuchsia  
سرخابی روشنMagenta  
ارکیدهOrchid  
ارکیده سیرMedium Orchid  
آبی بنفشMedium Purple  
آبی فولادیSlate Blue  
آبی-بنفش سیرBlue Violet  
بنفش بازDark Violet  
ارکیده بنفشAmethyst  
مخملیDark Magenta  
بنفشPurple  
آبی دودیDark Slate Blue  
نیلی سیرIndigo  
نام رنگ ها: قهوه‌ای‌ها
کاهیCorn silk  
کاهگلیBlanched Almond  
کرمBisque  
کرم سیرNavajo White  
گندمیWheat  
خاکیBurly Wood  
برنزه کدرTan  
بادمجانیRosy Brown  
هلویی سیرSandy Brown  
خردلیGoldenrod  
ماشی سیرDark Goldenrod  
بادامی سیرPeru  
عسلی پررنگChocolate  
کاکائوییSaddle Brown  
قهوه‌ای متوسطSienna  
قهوه‌ایBrown  
آلبالوییMaroon  
اسامی رنگ ها : سفیدها
سفیدWhite  
صورتی محوSnow  
یشمی محوHoneydew  
سفید نعنائیMint Cream  
آبی محوAzure  
نیلی محوAlice Blue  
سفید بنفشهGhost White  
خاکستری محوWhite Smoke  
بژ بازSeashell  
هِلی
Beige  
بژ روشنOld Lace  
پوست پیازیFloral White  
استخوانیIvory  
بژ تیرهAntique White  
کتانیLinen  
صورتی ماتLavender Blush  
بژMisty Rose  
اسامی رنگ ها : خاکستری‌ها
خاکستری ماتGains boro  
نقره‌ایLight Grey  
توسیSilver  
خاکستری سیرDark Gray  
خاکستریGray  
دودیDim Gray  
سربیLight Slate Gray  
سربی تیرهSlate Gray  
لجنی تیرهDark Slate Gray  
سیاهBlack  

 

با نصب اپلیکیشن اینفو می توانید لیست اسامی رنگ ها به همراه ابزار انتخاب رنگ فتوشاپ را بصورت یکجا بر روی گوشی خود داشته باشید.

برای دریافت نسخه اندروید به صورت مستقیم می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

بعد از نصب اپلیکیشن وارد بخش ابزارهای کاربردی شده و سپس وارد بخش لیست اسامی رنگ ها شوید .

مطالب مرتبط

۱۴ دیدگاه‌

 1. Sahar گفت:

  ب نظرم خوب بود ولی بعضیاش اشتباه نوشتین مثلا صورتی پررنگ نوشتینlight pink

 2. سارا گفت:

  صفحه شما و یک صفحه دیگه که جدول دوم رو داشت بوکمارک کرده بودم؛
  فقط اگه میشه توی جدول دوم کد رنگها رو درست کنید؛ بعضیا چند کاراکترش فارسی هست چند کاراکتر انگلیسی؛ همه رو انگلیسی کنید.
  ممنون

 3. Amir گفت:

  فکر کنم رنگ جیگری اول جدول باید نوشته میشد گلبه ای و رنگ آلبالویی هم در واقع جیگری میشده و خود رنگ آلیالویی هم یه چیزی بین قرمز و بنفش باید باشه که تو رنگها ندیدم و رنگ قرمز -نارنجی هم که همون خردلی هست کلا سر گیجه گرفتم یه سری رنگهاش اسمشون با چیزی که در واقعیت قبلا حفظ کرده بودم متفاوته واقعا حفظ کردن رنگها سخته

 4. رضا گفت:

  عالی و کاربردی بود

 5. سلام
  درمورد خرید دستگاه بدنسازی
  راهنمایی می خواستم

  یا اگر ممکنه یک صفحه از ساییتون رو که در مورد خرید بدنسازی و راهنمای خرید مطلب نوشتین معرفی کنید

  درضمن سایتتون فوق العادست
  دوباره به سایتتون میام و
  منتظر پاسخ هستم

  با تشکر از سایت خوبتون

 6. علیپور گفت:

  ممنون از شما . واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

 7. سمیرا التهانی گفت:

  سلام داخل رنگ هاتون رنگ گلبه ای را ندیدم لطفا اسم این رنگ را هم در جدول قرار دهید ممنون

 8. حمیدرضا گفت:

  بسیار عالی بود جوابم را گرفتم
  ممنون

 9. سما گفت:

  چطور از نرم افزار تشخیص رنگ داخل صفحه وب استفاده کردین؟

 10. شاه قلی گفت:

  پس دلفینی کدوم بود؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *