لیست اسامی رنگ ها ،جدول نام رنگها

درک و به یاد سپاری نام رنگ ها برای شما خیلی مفید می باشد .  ما در دنیایی زندگی می کنیم که اطرافمان را رنگ های مختلف احاطه کرده است. و هر روزه با این رنگواژه ها در ارتباط هستیم. انتخاب رنگ کاغذ دیواری ، رنگ دکوراسیون خانه و به کلی گفته می شود هر چیزی که در این جهان هست شامل رنگ مخصوص خود می باشد ، رنگ و رنگ و رنگ ، دنیای ما واقعا رنگارنگ است.

لیست اسامی رنگ ها جدول نام رنگها با ترجمه انگلیسی

نام فارسی نام انگلیسی   جدول رنگها
Persian Name English   Color Table
نام رنگ ها : قرمزها
جگری    Indian Red    
بژ تیره Light Coral    
حناییِ روشن Salmon    
قهوه‌ایِ حنایی Dark Salmon    
کرم نارنجی Light Salmon    
قرمز Red    
زرشکی Crimson    
شرابی Fire Brick    
عنابی تند Dark Red    
نام رنگ ها : صورتی‌ها
صورتی Pink    
صورتی پررنگ Light Pink    
شرابی روشن Pale Violet Red    
سرخابی Hot Pink    
شفقی Deep Pink    
ارغوانی Medium Violet Red    
اسامی رنگ ها : نارنجی‌ها
نارنجی کرم Light Salmon    
نارنجی Orange    
نارنجی سیر Dark Orange    
نارنجی پررنگ Coral    
قرمز گوجه‌ای Tomato    
قرمز-نارنجی Orange Red    
اسامی رنگ ها : زردها
شیری Light Yellow    
شیرشکری Lemon Chiffon    
لیمویی روشن Light Goldenrod Yellow    
هلویی روشن Papaya Whip    
هلویی Moccasin    
هلویی پررنگ Peach Puff    
نخودی Pale Goldenrod    
خاکی Khaki    
زرد Yellow    
کهربایی باز Gold    
ماشی Dark Khaki    
اسامی رنگ ها : سبزها
مغزپسته‌ای Green Yellow    
سبز روشن Chartreuse    
مغزپسته‌ای پررنگ Lawn Green    
مغزپسته‌ای Lime    
سبز کمرنگ Pale Green    
سبز کدر Light Green    
یشمی سیر Medium Spring Green    
یشمی کمرنگ Spring Green    
سبز لجنی Yellow Green    
سبز چمنی Grassy    
خزه‌ای Medium Sea Green    
خزه‌ای پررنگ Sea Green    
شویدی Forest Green    
سبز Green    
سبز ارتشی Olive Drab    
زیتونی Olive    
زیتونی سیر Dark Olive Green    
سبز آووکادو Dark Green    
سبز دریایی Medium Aquamarine    
سبز دریایی تیره Dark Sea Green    
سبز کبریتی روشن Light Sea Green    
سبز کبریتی تیره Dark Cyan    
سبز دودی Teal    
نام رنگ ها : آبی‌ها
فیروزه‌ای Aqua    
آبی آسمانی Light Cyan    
فیروزه‌ای کدر Pale Turquoise    
آبی دریایی Cyan    
یشمی Aquamarine    
سبز دریایی روشن Turquoise    
فیروزه‌ای تیره Medium Turquoise    
فیروزه‌ای سیر Dark Turquoise    
آبی کبریتی روشن Powder Blue    
بنفش مایل به آبی Light Steel Blue    
آبی کبریتی Light Blue    
آبی آسمانی سیر Sky Blue    
آبی روشن Light Sky Blue    
آبی کمرنگ Deep Sky Blue    
آبی کدر Corn flower Blue    
نیلی متالیک Steel Blue    
آبی لجنی Cadet Blue    
آبی متالیک روشن Medium Slate Blue    
نیلی Dodger Blue    
فیروزه‌ای فسفری Royal Blue    
آبی Blue    
آبی سیر Medium Blue    
سرمه‌ای Dark Blue    
لاجوردی Navy    
آبی نفتی Midnight Blue    
نام رنگ ها : بنفش‌ها
نیلی کمرنگ Lavender    
بادمجانی روشن Thistle    
بنفش کدر Plum    
بنفش روشن Violet    
سرخابی Fuchsia    
سرخابی روشن Magenta    
ارکیده Orchid    
ارکیده سیر Medium Orchid    
آبی بنفش Medium Purple    
آبی فولادی Slate Blue    
آبی-بنفش سیر Blue Violet    
بنفش باز Dark Violet    
ارکیده بنفش Amethyst    
مخملی Dark Magenta    
بنفش Purple    
آبی دودی Dark Slate Blue    
نیلی سیر Indigo    
نام رنگ ها: قهوه‌ای‌ها
کاهی Corn silk    
کاهگلی Blanched Almond    
کرم Bisque    
کرم سیر Navajo White    
گندمی Wheat    
خاکی Burly Wood    
برنزه کدر Tan    
بادمجانی Rosy Brown    
هلویی سیر Sandy Brown    
خردلی Goldenrod    
ماشی سیر Dark Goldenrod    
بادامی سیر Peru    
عسلی پررنگ Chocolate    
کاکائویی Saddle Brown    
قهوه‌ای متوسط Sienna    
قهوه‌ای Brown    
آلبالویی Maroon    
اسامی رنگ ها : سفیدها
سفید White    
صورتی محو Snow    
یشمی محو Honeydew    
سفید نعنائی Mint Cream    
آبی محو Azure    
نیلی محو Alice Blue    
سفید بنفشه Ghost White    
خاکستری محو White Smoke    
بژ باز Seashell    
هِلی
Beige    
بژ روشن Old Lace    
پوست پیازی Floral White    
استخوانی Ivory    
بژ تیره Antique White    
کتانی Linen    
صورتی مات Lavender Blush    
بژ Misty Rose    
اسامی رنگ ها : خاکستری‌ها
خاکستری مات Gains boro    
نقره‌ای Light Grey    
توسی Silver    
خاکستری سیر Dark Gray    
خاکستری Gray    
دودی Dim Gray    
سربی Light Slate Gray    
سربی تیره Slate Gray    
لجنی تیره Dark Slate Gray    
سیاه Black    

باتوجه به استقبال کاربران از این پست جدول زیر هم اضافه شد که شماره رنگ ها در یک ستون قرار داده شده است. ضمنا لیست زیر به تفکیک تونالیته رنگی دسته بندی شده است که یقینا کار را برای شما عزیزان راحتتر خواهد کرد .

 

Hex Persian Name English Color Table
قرمزها
#cd5c5c
جگری
IndianRed
#f08080
بژ تیره
LightCoral
#fa8072
حناییِ روشن
Salmon
#e9967a
قهوه‌ایِ حنایی
DarkSalmon
#ffa07a
کرم نارنجی
LightSalmon
#ff0000
قرمز
Red
#dc143c
زرشکی
Crimson
#b22222
شرابی
FireBrick
code-#8b0000
عنابی تند
DarkRed
صورتی‌ها
#ffc0cb
صورتی
Pink
#ffb6c1
صورتی پررنگ
LightPink
#db7093
شرابی روشن
PaleVioletRed
#ff69b4
سرخابی
HotPink
#ff1493
شفقی
DeepPink
#c71585
ارغوانی
MediumVioletRed
نارنجی‌ها
#ffa07a
نارنجی کرم
LightSalmon
#ffa500
نارنجی
Orange
#ff8c00
نارنجی سیر
DarkOrange
#ff7f50
نارنجی پررنگ
Coral
#ff6347
قرمز گوجه‌ای
Tomato
#ff4500
قرمز-نارنجی
OrangeRed
زردها
#ffffe0
شیری
LightYellow
#fffacd
شیرشکری
LemonChiffon
#fafad2
لیمویی روشن
Light GoldenrodYellow
#ffefd5
هلویی روشن
PapayaWhip
#ffe4b5
هلویی
Moccasin
#ffdab9
هلویی پررنگ
PeachPuff
#eee8aa
نخودی
PaleGoldenrod
#f0e68c
خاکی
Khaki
#ffff00
زرد
Yellow
#ffd700
کهربایی باز
Gold
#bdb76b
ماشی
DarkKhaki
سبزها
adff2f#
مغزپسته‌ای
GreenYellow
code-#7fff00
سبز روشن
Chartreuse
code-#7cfc00
مغزپسته‌ای پررنگ
LawnGreen
code-#00ff00
مغزپسته‌ای
Lime
code-#98fb98
سبز کمرنگ
PaleGreen
code-#90ee90
سبز کدر
LightGreen
code-#00fa9a
یشمی سیر
MediumSpringGreen
code-#00ff7f
یشمی کمرنگ
SpringGreen
code-#9acd32
سبز لجنی
YellowGreen
code-#32cd32
سبز چمنی
Grassy
code-#3cb371
خزه‌ای
MediumSeaGreen
code-#2e8b57
خزه‌ای پررنگ
SeaGreen
code-#228b22
شویدی
ForestGreen
code-#008000
سبز
Green
code-#6b8e23
سبز ارتشی
OliveDrab
code-#808000
زیتونی
Olive
code-#556b2f
زیتونی سیر
DarkOliveGreen
code-#006400
سبز آووکادو
DarkGreen
code-#66cdaa
سبز دریایی
MediumAquamarine
code-#8fbc8f
سبز دریایی تیره
DarkSeaGreen
code-#20b2aa
سبز کبریتی روشن
LightSeaGreen
code-#008b8b
سبز کبریتی تیره
DarkCyan
code-#008080
سبز دودی
Teal
آبی‌ها
code-#00ffff
فیروزه‌ای
Aqua
#e0ffff
آبی آسمانی
LightCyan
#afeeee
فیروزه‌ای کدر
PaleTurquoise
code-#00ffff
آبی دریایی
Cyan
code-#7fffd4
یشمی
Aquamarine
code-#40e0d0
سبز دریایی روشن
Turquoise
code-#48d1cc
فیروزه‌ای تیره
MediumTurquoise
code-#00ced1
فیروزه‌ای سیر
DarkTurquoise
#b0e0e6
آبی کبریتی روشن
PowderBlue
#b0c4de
بنفش مایل به آبی
LightSteelBlue
#add8e6
آبی کبریتی
LightBlue
code-#87ceeb
آبی آسمانی سیر
SkyBlue
code-#87cefa
آبی روشن
LightSkyBlue
code-#00bfff
آبی کمرنگ
DeepSkyBlue
code-#6495ed
آبی کدر
CornflowerBlue
code-#4682b4
نیلی متالیک
SteelBlue
code-#5f9ea0
آبی لجنی
CadetBlue
code-#7b68ee
آبی متالیک روشن
MediumSlateBlue
code-#1e90ff
نیلی
DodgerBlue
code-#4169e1
فیروزه‌ای فسفری
RoyalBlue
code-#0000ff
آبی
Blue
code-#0000cd
آبی سیر
MediumBlue
code-#00008b
سرمه‌ای
DarkBlue
code-#000080
لاجوردی
Navy
code-#191970
آبی نفتی
MidnightBlue
بنفش‌ها
#e6e6fa
نیلی کمرنگ
Lavender
#d8bfd8
بادمجانی روشن
Thistle
#dda0dd
بنفش کدر
Plum
#ee82ee
بنفش روشن
Violet
#ff00ff
سرخابی
Fuchsia
#ff00ff
سرخابی روشن
Magenta
#da70d6
ارکیده
Orchid
#ba55d3
ارکیده سیر
MediumOrchid
code-#9370db
آبی بنفش
MediumPurple
code-#6a5acd
آبی فولادی
SlateBlue
code-#8a2be2
آبی-بنفش سیر
BlueViolet
code-#9400d3
بنفش باز
DarkViolet
code-#9932cc
ارکیده بنفش
Amethyst
code-#8b008b
مخملی
DarkMagenta
code-#800080
بنفش
Purple
code-#483d8b
آبی دودی
DarkSlateBlue
code-#4b0082
نیلی سیر
Indigo
قهوه‌ای‌ها
#fff8dc
کاهی
Cornsilk
#ffebcd
کاهگلی
BlanchedAlmond
#ffe4c4
کرم
Bisque
#ffdead
کرم سیر
NavajoWhite
#f5deb3
گندمی
Wheat
#deb887
خاکی
BurlyWood
#d2b48c
برنزه کدر
Tan
#bc8f8f
بادمجانی
RosyBrown
#f4a460
هلویی سیر
SandyBrown
#daa520
خردلی
Goldenrod
#b8860b
ماشی سیر
DarkGoldenrod
#cd853f
بادامی سیر
Peru
#d2691e
عسلی پررنگ
Chocolate
code-#8b4513
کاکائویی
SaddleBrown
#a0522d
قهوه‌ای متوسط
Sienna
#a52a2a
قهوه‌ای
Brown
code-#800000
آلبالویی
Maroon
سفیدها
#ffffff
سفید
White
#fffafa
صورتی محو
Snow
#f0fff0
یشمی محو
Honeydew
#f5fffa
سفید نعنائی
MintCream
#f0ffff
آبی محو
Azure
#f0f8ff
نیلی محو
AliceBlue
#f8f8ff
سفید بنفشه
GhostWhite
#f5f5f5
خاکستری محو
WhiteSmoke
#fff5ee
بژ باز
Seashell
#f5f5dc
هِلی
Beige
#fdf5e6
بژ روشن
OldLace
#fffaf0
پوست پیازی
FloralWhite
#fffff0
استخوانی
Ivory
#faebd7
بژ تیره
AntiqueWhite
#faf0e6
کتانی
Linen
#fff0f5
صورتی مات
LavenderBlush
#ffe4e1
بژ
MistyRose
خاکستری‌ها
#dcdcdc
خاکستری مات
Gainsboro
#d3d3d3
نقره‌ای
LightGrey
#c0c0c0
توسی
Silver
#a9a9a9
خاکستری سیر
DarkGray
code-#808080
خاکستری
Gray
code-#696969
دودی
DimGray
code-#778899
سربی
LightSlateGray
code-#708090
سربی تیره
SlateGray
code-#2f4f4f
لجنی تیره
DarkSlateGray
code-#000000
سیاه
Black

گرداوری : وحید مجیدی

پخش اختصاصی

مطالب مرتبط

6 دیدگاه‌

 1. Sahar گفت:

  ب نظرم خوب بود ولی بعضیاش اشتباه نوشتین مثلا صورتی پررنگ نوشتینlight pink

 2. سارا گفت:

  صفحه شما و یک صفحه دیگه که جدول دوم رو داشت بوکمارک کرده بودم؛
  فقط اگه میشه توی جدول دوم کد رنگها رو درست کنید؛ بعضیا چند کاراکترش فارسی هست چند کاراکتر انگلیسی؛ همه رو انگلیسی کنید.
  ممنون

 3. Amir گفت:

  فکر کنم رنگ جیگری اول جدول باید نوشته میشد گلبه ای و رنگ آلبالویی هم در واقع جیگری میشده و خود رنگ آلیالویی هم یه چیزی بین قرمز و بنفش باید باشه که تو رنگها ندیدم و رنگ قرمز -نارنجی هم که همون خردلی هست کلا سر گیجه گرفتم یه سری رنگهاش اسمشون با چیزی که در واقعیت قبلا حفظ کرده بودم متفاوته واقعا حفظ کردن رنگها سخته

 4. رضا گفت:

  عالی و کاربردی بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *