برچسب: Maleficent

تمامی بازیگران Maleficent II اعلام و تایید شدند

  دیزنی رسما شروع به فیلمبرداری دنباله فیلم لایو–اکشن Maleficent (شیطان‌صفت) که درحال‌حاضر عنوان رسمی Maleficent II (شیطان‌صفت ۲) را دارد، کرده است. فیلم Maleficent (شیطان‌صفت) در سال ۲۰۱۴ به سینماها آمد که در...