برچسب: Hayao Miyazaki

معرفی مستند: The Kingdom of Dreams and Madness

  در سال ۲۰۱۳ مستندی با عنوان “قلمرو رویاها و دیوانگی‌” منتشر شد که در آن مامی سوندا زندگی روزانه اعضای استدیو جیبلی به خصوص هایائو میازاکی را به نمایش درآورده بود. با سایت...