برچسب: ناخن

تاثیر مخرب جویدن ناخن

جویدن مکرر ناخن ها کارخانه ساخت آن را تخریب می کند و منجر به بیماری های عفونی و حتی سرطان...