دسته: سلامت و پزشکی

اندازه گیری وزن جنین

اندازه گیری وزن جنین یکی از مواردی که باید در سونوگرافی های بارداری به آن توجه شود، تعیین وزن جنین...