برچسب: night-of-qadr

اعمال مشترک شب های قدر + عکس

۱٫ غسل ۲٫ دو رکعت نماز که در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه توحید بخواند و بعد از تمام شدن هفتاد مرتبه استغفر الله و اتوب الیه بگوید؛‌هر این نماز را بخواند...