برچسب: Ingrid Goes West

نقد و بررسی فیلم Ingrid Goes West| هویت‌های مجازی در دنیای واقعی، بیماری عصر ما؟

  تکنولوژی، مفهومی که شاید تا قبل از قرن ۲۰ میلادی در فرهنگ لغات انسانی جایگاهی به اهمیت این روز‌های وی نداشته و حتی معنایی در بر نداشته‌است؛ اما امروزه با پیشرفت‌های برق‌آسا و...