لیست اسامی رنگ ها ،جدول نام رنگها

لیست اسامی رنگ ها ،جدول نام رنگها
۳٫۸ (۷۶٫۵۷%) ۳۵ vote[s]

درک و به یاد سپاری نام رنگ ها برای شما خیلی مفید می باشد .  ما در دنیایی زندگی می کنیم که اطرافمان را رنگ های مختلف احاطه کرده است. و هر روزه با این رنگواژه ها در ارتباط هستیم. انتخاب رنگ کاغذ دیواری ، رنگ دکوراسیون خانه و به کلی گفته می شود هر چیزی که در این جهان هست شامل رنگ مخصوص خود می باشد ، رنگ و رنگ و رنگ ، دنیای ما واقعا رنگارنگ است.

لیست اسامی رنگ ها جدول نام رنگها با ترجمه انگلیسی

نام فارسینام انگلیسی جدول رنگها
Persian NameEnglish Color Table
نام رنگ ها : قرمزها
جگری   Indian Red   
بژ تیرهLight Coral   
حناییِ روشنSalmon  
قهوه‌ایِ حناییDark Salmon  
کرم نارنجیLight Salmon  
قرمزRed  
زرشکیCrimson  
شرابیFire Brick  
عنابی تندDark Red  
نام رنگ ها : صورتی‌ها
صورتیPink  
صورتی پررنگLight Pink  
شرابی روشنPale Violet Red  
سرخابیHot Pink  
شفقیDeep Pink  
ارغوانیMedium Violet Red  
اسامی رنگ ها : نارنجی‌ها
نارنجی کرمLight Salmon  
نارنجیOrange  
نارنجی سیرDark Orange  
نارنجی پررنگCoral  
قرمز گوجه‌ایTomato  
قرمز-نارنجیOrange Red  
اسامی رنگ ها : زردها
شیریLight Yellow  
شیرشکریLemon Chiffon  
لیمویی روشنLight Goldenrod Yellow  
هلویی روشنPapaya Whip  
هلوییMoccasin  
هلویی پررنگPeach Puff  
نخودیPale Goldenrod  
خاکیKhaki  
زردYellow  
کهربایی بازGold  
ماشیDark Khaki  
اسامی رنگ ها : سبزها
مغزپسته‌ایGreen Yellow  
سبز روشنChartreuse  
مغزپسته‌ای پررنگLawn Green  
مغزپسته‌ایLime  
سبز کمرنگPale Green  
سبز کدرLight Green  
یشمی سیرMedium Spring Green  
یشمی کمرنگSpring Green  
سبز لجنیYellow Green  
سبز چمنیGrassy  
خزه‌ایMedium Sea Green  
خزه‌ای پررنگSea Green  
شویدیForest Green  
سبزGreen  
سبز ارتشیOlive Drab  
زیتونیOlive  
زیتونی سیرDark Olive Green  
سبز آووکادوDark Green  
سبز دریاییMedium Aquamarine  
سبز دریایی تیرهDark Sea Green  
سبز کبریتی روشنLight Sea Green  
سبز کبریتی تیرهDark Cyan  
سبز دودیTeal  
نام رنگ ها : آبی‌ها
فیروزه‌ایAqua  
آبی آسمانیLight Cyan  
فیروزه‌ای کدرPale Turquoise  
آبی دریاییCyan  
یشمیAquamarine  
سبز دریایی روشنTurquoise  
فیروزه‌ای تیرهMedium Turquoise  
فیروزه‌ای سیرDark Turquoise  
آبی کبریتی روشنPowder Blue  
بنفش مایل به آبیLight Steel Blue  
آبی کبریتیLight Blue  
آبی آسمانی سیرSky Blue  
آبی روشنLight Sky Blue  
آبی کمرنگDeep Sky Blue  
آبی کدرCorn flower Blue  
نیلی متالیکSteel Blue  
آبی لجنیCadet Blue  
آبی متالیک روشنMedium Slate Blue  
نیلیDodger Blue  
فیروزه‌ای فسفریRoyal Blue  
آبیBlue  
آبی سیرMedium Blue  
سرمه‌ایDark Blue  
لاجوردیNavy  
آبی نفتیMidnight Blue  
نام رنگ ها : بنفش‌ها
نیلی کمرنگLavender  
بادمجانی روشنThistle  
بنفش کدرPlum  
بنفش روشنViolet  
سرخابیFuchsia  
سرخابی روشنMagenta  
ارکیدهOrchid  
ارکیده سیرMedium Orchid  
آبی بنفشMedium Purple  
آبی فولادیSlate Blue  
آبی-بنفش سیرBlue Violet  
بنفش بازDark Violet  
ارکیده بنفشAmethyst  
مخملیDark Magenta  
بنفشPurple  
آبی دودیDark Slate Blue  
نیلی سیرIndigo  
نام رنگ ها: قهوه‌ای‌ها
کاهیCorn silk  
کاهگلیBlanched Almond  
کرمBisque  
کرم سیرNavajo White  
گندمیWheat  
خاکیBurly Wood  
برنزه کدرTan  
بادمجانیRosy Brown  
هلویی سیرSandy Brown  
خردلیGoldenrod  
ماشی سیرDark Goldenrod  
بادامی سیرPeru  
عسلی پررنگChocolate  
کاکائوییSaddle Brown  
قهوه‌ای متوسطSienna  
قهوه‌ایBrown  
آلبالوییMaroon  
اسامی رنگ ها : سفیدها
سفیدWhite  
صورتی محوSnow  
یشمی محوHoneydew  
سفید نعنائیMint Cream  
آبی محوAzure  
نیلی محوAlice Blue  
سفید بنفشهGhost White  
خاکستری محوWhite Smoke  
بژ بازSeashell  
هِلی
Beige  
بژ روشنOld Lace  
پوست پیازیFloral White  
استخوانیIvory  
بژ تیرهAntique White  
کتانیLinen  
صورتی ماتLavender Blush  
بژMisty Rose  
اسامی رنگ ها : خاکستری‌ها
خاکستری ماتGains boro  
نقره‌ایLight Grey  
توسیSilver  
خاکستری سیرDark Gray  
خاکستریGray  
دودیDim Gray  
سربیLight Slate Gray  
سربی تیرهSlate Gray  
لجنی تیرهDark Slate Gray  
سیاهBlack  

باتوجه به استقبال کاربران از این پست جدول زیر هم اضافه شد که شماره رنگ ها در یک ستون قرار داده شده است. ضمنا لیست زیر به تفکیک تونالیته رنگی دسته بندی شده است که یقینا کار را برای شما عزیزان راحتتر خواهد کرد .

 

HexPersian NameEnglishColor Table
قرمزها
#cd5c5c
جگری
IndianRed
#f08080
بژ تیره
LightCoral
#fa8072
حناییِ روشن
Salmon
#e9967a
قهوه‌ایِ حنایی
DarkSalmon
#ffa07a
کرم نارنجی
LightSalmon
#ff0000
قرمز
Red
#dc143c
زرشکی
Crimson
#b22222
شرابی
FireBrick
#۸b0000
عنابی تند
DarkRed
صورتی‌ها
#ffc0cb
صورتی
Pink
#ffb6c1
صورتی پررنگ
LightPink
#db7093
شرابی روشن
PaleVioletRed
#ff69b4
سرخابی
HotPink
#ff1493
شفقی
DeepPink
#c71585
ارغوانی
MediumVioletRed
نارنجی‌ها
#ffa07a
نارنجی کرم
LightSalmon
#ffa500
نارنجی
Orange
#ff8c00
نارنجی سیر
DarkOrange
#ff7f50
نارنجی پررنگ
Coral
#ff6347
قرمز گوجه‌ای
Tomato
#ff4500
قرمز-نارنجی
OrangeRed
زردها
#ffffe0
شیری
LightYellow
#fffacd
شیرشکری
LemonChiffon
#fafad2
لیمویی روشن
Light GoldenrodYellow
#ffefd5
هلویی روشن
PapayaWhip
#ffe4b5
هلویی
Moccasin
#ffdab9
هلویی پررنگ
PeachPuff
#eee8aa
نخودی
PaleGoldenrod
#f0e68c
خاکی
Khaki
#ffff00
زرد
Yellow
#ffd700
کهربایی باز
Gold
#bdb76b
ماشی
DarkKhaki
سبزها
adff2f#
مغزپسته‌ای
GreenYellow
#۷fff00
سبز روشن
Chartreuse
#۷cfc00
مغزپسته‌ای پررنگ
LawnGreen
#۰۰ff00
مغزپسته‌ای
Lime
#۹۸fb98
سبز کمرنگ
PaleGreen
#۹۰ee90
سبز کدر
LightGreen
#۰۰fa9a
یشمی سیر
MediumSpringGreen
#۰۰ff7f
یشمی کمرنگ
SpringGreen
#۹acd32
سبز لجنی
YellowGreen
#۳۲cd32
سبز چمنی
Grassy
#۳cb371
خزه‌ای
MediumSeaGreen
#۲e8b57
خزه‌ای پررنگ
SeaGreen
#۲۲۸b22
شویدی
ForestGreen
#۰۰۸۰۰۰
سبز
Green
#۶b8e23
سبز ارتشی
OliveDrab
#۸۰۸۰۰۰
زیتونی
Olive
#۵۵۶b2f
زیتونی سیر
DarkOliveGreen
#۰۰۶۴۰۰
سبز آووکادو
DarkGreen
#۶۶cdaa
سبز دریایی
MediumAquamarine
#۸fbc8f
سبز دریایی تیره
DarkSeaGreen
#۲۰b2aa
سبز کبریتی روشن
LightSeaGreen
#۰۰۸b8b
سبز کبریتی تیره
DarkCyan
#۰۰۸۰۸۰
سبز دودی
Teal
آبی‌ها
#۰۰ffff
فیروزه‌ای
Aqua
#e0ffff
آبی آسمانی
LightCyan
#afeeee
فیروزه‌ای کدر
PaleTurquoise
#۰۰ffff
آبی دریایی
Cyan
#۷fffd4
یشمی
Aquamarine
#۴۰e0d0
سبز دریایی روشن
Turquoise
#۴۸d1cc
فیروزه‌ای تیره
MediumTurquoise
#۰۰ced1
فیروزه‌ای سیر
DarkTurquoise
#b0e0e6
آبی کبریتی روشن
PowderBlue
#b0c4de
بنفش مایل به آبی
LightSteelBlue
#add8e6
آبی کبریتی
LightBlue
#۸۷ceeb
آبی آسمانی سیر
SkyBlue
#۸۷cefa
آبی روشن
LightSkyBlue
#۰۰bfff
آبی کمرنگ
DeepSkyBlue
#۶۴۹۵ed
آبی کدر
CornflowerBlue
#۴۶۸۲b4
نیلی متالیک
SteelBlue
#۵f9ea0
آبی لجنی
CadetBlue
#۷b68ee
آبی متالیک روشن
MediumSlateBlue
#۱e90ff
نیلی
DodgerBlue
#۴۱۶۹e1
فیروزه‌ای فسفری
RoyalBlue
#۰۰۰۰ff
آبی
Blue
#۰۰۰۰cd
آبی سیر
MediumBlue
#۰۰۰۰۸b
سرمه‌ای
DarkBlue
#۰۰۰۰۸۰
لاجوردی
Navy
#۱۹۱۹۷۰
آبی نفتی
MidnightBlue
بنفش‌ها
#e6e6fa
نیلی کمرنگ
Lavender
#d8bfd8
بادمجانی روشن
Thistle
#dda0dd
بنفش کدر
Plum
#ee82ee
بنفش روشن
Violet
#ff00ff
سرخابی
Fuchsia
#ff00ff
سرخابی روشن
Magenta
#da70d6
ارکیده
Orchid
#ba55d3
ارکیده سیر
MediumOrchid
#۹۳۷۰db
آبی بنفش
MediumPurple
#۶a5acd
آبی فولادی
SlateBlue
#۸a2be2
آبی-بنفش سیر
BlueViolet
#۹۴۰۰d3
بنفش باز
DarkViolet
#۹۹۳۲cc
ارکیده بنفش
Amethyst
#۸b008b
مخملی
DarkMagenta
#۸۰۰۰۸۰
بنفش
Purple
#۴۸۳d8b
آبی دودی
DarkSlateBlue
#۴b0082
نیلی سیر
Indigo
قهوه‌ای‌ها
#fff8dc
کاهی
Cornsilk
#ffebcd
کاهگلی
BlanchedAlmond
#ffe4c4
کرم
Bisque
#ffdead
کرم سیر
NavajoWhite
#f5deb3
گندمی
Wheat
#deb887
خاکی
BurlyWood
#d2b48c
برنزه کدر
Tan
#bc8f8f
بادمجانی
RosyBrown
#f4a460
هلویی سیر
SandyBrown
#daa520
خردلی
Goldenrod
#b8860b
ماشی سیر
DarkGoldenrod
#cd853f
بادامی سیر
Peru
#d2691e
عسلی پررنگ
Chocolate
#۸b4513
کاکائویی
SaddleBrown
#a0522d
قهوه‌ای متوسط
Sienna
#a52a2a
قهوه‌ای
Brown
#۸۰۰۰۰۰
آلبالویی
Maroon
سفیدها
#ffffff
سفید
White
#fffafa
صورتی محو
Snow
#f0fff0
یشمی محو
Honeydew
#f5fffa
سفید نعنائی
MintCream
#f0ffff
آبی محو
Azure
#f0f8ff
نیلی محو
AliceBlue
#f8f8ff
سفید بنفشه
GhostWhite
#f5f5f5
خاکستری محو
WhiteSmoke
#fff5ee
بژ باز
Seashell
#f5f5dc
هِلی
Beige
#fdf5e6
بژ روشن
OldLace
#fffaf0
پوست پیازی
FloralWhite
#fffff0
استخوانی
Ivory
#faebd7
بژ تیره
AntiqueWhite
#faf0e6
کتانی
Linen
#fff0f5
صورتی مات
LavenderBlush
#ffe4e1
بژ
MistyRose
خاکستری‌ها
#dcdcdc
خاکستری مات
Gainsboro
#d3d3d3
نقره‌ای
LightGrey
#c0c0c0
توسی
Silver
#a9a9a9
خاکستری سیر
DarkGray
#۸۰۸۰۸۰
خاکستری
Gray
#۶۹۶۹۶۹
دودی
DimGray
#۷۷۸۸۹۹
سربی
LightSlateGray
#۷۰۸۰۹۰
سربی تیره
SlateGray
#۲f4f4f
لجنی تیره
DarkSlateGray
#۰۰۰۰۰۰
سیاه
Black

گرداوری : وحید مجیدی

پخش اختصاصی

لیست اسامی رنگ ها ،جدول نام رنگها
۳٫۸ (۷۶٫۵۷%) ۳۵ vote[s]

2 پاسخ

  1. Sahar گفت:

    ب نظرم خوب بود ولی بعضیاش اشتباه نوشتین مثلا صورتی پررنگ نوشتینlight pink

  2. سارا گفت:

    صفحه شما و یک صفحه دیگه که جدول دوم رو داشت بوکمارک کرده بودم؛
    فقط اگه میشه توی جدول دوم کد رنگها رو درست کنید؛ بعضیا چند کاراکترش فارسی هست چند کاراکتر انگلیسی؛ همه رو انگلیسی کنید.
    ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید