برچسب: the Commuter

چرخه‌ی شوم تکرار | نقد و بررسی فیلم The Commuter

فیلم مسافر همیشگی، یک اکشن ژولیده‌وار، کم‌فروغ و بی‌رمقِ به‌غایت تکراری و تهوّع‌آور است که شالوده‌ی ساختاری ازهم‌گسسته، متزلزل و ناپایداری دارد و شیوه‌ی روایت داستانی و قصه‌پردازی مفهومی آن، کاملاً بر مبنای بافتاری...