برچسب: Peeping Tom

یادداشتی بر فیلم Peeping Tom؛ جنونِ ساختن

  واقعا این جنون دیوانه‌وار برای خلق کردن چیست؟ این اشتیاق برای ثبت وقایع به آن شکلی که “جذاب” و دیدنی باشند، واقعا روح آدمی را متلاشی می‌کند. بودن در نقش خالق، بازی کردن...