برچسب: IT

آثاری که طرفداران Stranger Things حتماً باید آن‌ها را تماشا کنند

  تصور خیلی‌ از منتقدان و مخاطبان قبل از بیرون آمدن سریال Stranger Things این بود که چگونه چند بچه می‌توانند یک سریال را مخاطب پسند و عالی کنند. اما Stranger Things پس از انتشار فراتر...