برچسب: Girl’s Day greetings sms

اس ام اس تبریک روز دختر

  دختر باش دختـرونه ناز کن دختـرونه فکر کن اما حواست باشه بــا حسای الکی که ایـن روزا به عشق تعبیـر میشـه به زندگیت کـوچکـترین خدشه ای وارد نکنـی دخـتربـاش و افتخار کن کـه...