برچسب: 5 سوال ساده

سوالاتی که باید از خودمان بپرسیم

      هر صبحی که از خواب بیدار می‌شویم میتواند نقطه عطفی باشد برای رسیدن به موفقیت به شرط آنکه خوشبختی و شادکامی را بخواهیم و برایش بجنگیم. پس از یک روز فعلایت و تلاش سعی کنید...