برچسب: 2 روباه در مدرسه دخترانه

ورود ۲ روباه به مدرسه دخترانه +عکس

ورود غیر منتظره دو روباه به مدرسه دخترانه در خیابان شهید رجایی، ترس و وحشت دانش آموزان را در پی داشت. با تماس مسئولین دبیرستان دخترانه مطهره شاهد، با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده...