برچسب: 13 بدر

اس ام اس روز ۱۳ بدر

آمیخته شد نگاه من با نوروز با هر گل این بهار آتش افروز تا سال دگر دست به دستت باشم صد سبزه گره زدم به یادت امروز! سیزدتون مبارک ********************** دلم واسه سیزده بدر...