برچسب: پیامک انتظار

اس ام اس جدید انتظار

در انتظار امدن کسی بودن که میدانی نمی آید … حماقت نیست عشق است • • در انتظار تو نیستم.....