برچسب: پژواک یابی

قدرت حواس پنهانی انسان

یکی از توانایی‌های حسی کشف‌نشده‌ی انسان پژواک یابی است که می‌تواند به‌کمک انسان‌های نابینا بیاید. اخیرا در پست جدیدی، سوفیا...