برچسب: پزشکی

پیامدهای ضربه به سر

پیامدهای ضربه به سر

  وقتی به دلایل مختلف به سر ضربه وارد می شود ریسک زوال عقل نیز افزایش پیدا میکند. دکتر پیتر...