برچسب: نوشته

عاشقانه سری دوم

با تو در آغوشت هر ثانیه متولد میشوم آغوش گرمم باش…. تا عاشقانه…. ” نفست ” باشم . . . عاشقانه های زیبا  . . . چی تو چشمات داری که من و اینجوری...