برچسب: نوشته عاشقانه به فکرتم

عاشقانه سری دوم

با تو در آغوشت هر ثانیه متولد میشوم آغوش گرمم باش…. تا عاشقانه…. ” نفست ” باشم . . ....