برچسب: موش

موش

  همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به...