برچسب: روانشناسی

مهم ترین انواع افسردگی

افسردگی در زنان در حدود دو برابر مردان شایع است احتمال تشخیص افسردگی در زنان دو برابر بیشتر از مردان...