برچسب: جوک

جوک و مطالب خنده دار

جوک و مطالب خنده دار مردونه (ورود دخترا ممنوع)

  شعرعاشقانه غضنفربه مخاطب خاصش:‏ درعشق توسوزیدم درچشم توگ__وزیدم تااینکه تورادیدم دیوانه شدم ری_دم ███?♥♥♥?♥♥♥ جوک های پ ن پ ♥♥♥؟♥♥♥؟███  ...