برچسب: تکست عاشقانه

تکست های عاشقانه خاص

دُچار یعنی ، دو چشم داری … اما حواست ، چهار چشمی پیِ کسی ست..! . . . نوشته های...