برچسب: تقویت کبد با عرق شاتره

عرق شاتره

تقویت کبد با عرق شاتره

شاه‌تره  نام یک گونه از سرده شاه‌تره و از تیره شقایقیان، علفی یکساله با ساقه‌ای شکننده کوتاه و شاخه‌دار است. دارای گل‌های نامنظم و...