برچسب: تعبیر گیلاس در خواب

گیلاس

  گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی...